De geschiedenis van de Sint Petrusschool

Pastoor Langedijk heeft in 1962 gevraagd aan meester Beumer om een nieuwe school op te richten aan de rand van het ‘Munnikenveld’. Deze wijk werd op dat moment gebouwd en er moest een school komen. Meester Beumer die ook de leider was van de ‘Zangertjes van Volendam’, stelde voor om de school te vernoemen naar de apostel Petrus. Petrus was een visserman en dat is op een dorp als Volendam heel toepasselijk.

In augustus 1965 werden er twee klassen van de Sint Petrusschool gehuisvest in de St. Willibrordusschool in de Sijmen Molstraat. De school zelf was in 1968 klaar en daar startte men destijds met vier klassen. De Sint Petrusschool is op vrijdag 30 augustus officieel geopend door burgemeester J.H. Kok. In het begin waren slechts vier klassen in gebruik, de andere twee lokalen werden tijdelijk door de Jozefschool gebruikt.

De school was ideaal gelegen aan de rand van het Munnikenveld. Er werd in de pauzes gevoetbald in het naast gelegen park en in de winter konden de leerkrachten met de leerlingen via de sloten en weilanden naar Edam lopen. De school was zeer modern met veel ramen, een patio en een grote aula, er was echter geen gymzaal. De gymlessen werden daarom gegeven in de aula van de school tot de bouw van De Seinpaal.

De aula werd ook door meester Beumer gebruikt als oefenruimte voor zijn koor en als clubgebouw met een pingpongtafel en tafelvoetbaltafel. In de patio was een binnentuin waar kinderen leerden omgaan met dieren. De konijnen en kippen werden er met veel liefde verzorgd en later werd er een prachtige volière geplaatst door meester Beumer.

Muziek en de Sint Petrusschool

Muziek en zang heeft altijd een belangrijke plaats gehad in de school. Eerst oefende het koor van meester Beumer veel op school en in 1980 heeft meester Kees Schilder een koor opgericht met kinderen uit de hoogste drie klassen. Dit koor zong tijdens hoogmissen in de kerk en op Tweede Kerstdag voerden ze een Kerstmusical op in het Kruispunt.

Omdat veel leerlingen het jammer vonden dat er na hun zangcarrière op de Petrusschool niets meer was, richtte Kees Schilder zo’n 30 jaar geleden het Petruskoor op met oud-leerlingen en andere muzikale talenten uit Volendam. Dit jongerenkoor repeteerde elke donderdag in school en zong tijdens zo’n twintigtal vieringen per jaar. Het koor was een groot succes en had ook verschillende optredens buiten Volendam.

Directeuren

Bij de opening van de school in 1968 was meester Beumer directeur van de Sint Petrusschool. In mei 1982 heeft meester Beumer het stokje overgedragen aan Kees Schilder (Kos) omdat hij wegens gezondheidsproblemen moest stoppen. Kees Schilder was eerst waarnemend hoofd en is in juni 1984 officieel tot directeur benoemd. Hij heeft dit 35 jaar met veel plezier gedaan. In 2017 was het tijd voor Kees om te genieten van zijn pensioen en is William Zwarthoed aangesteld als directeur.

Renovatie en uitbreiding

In 1979 onderging de school zijn eerste renovatie. De kozijnen en deuren werden vervangen en de dakbedekking werd vernieuwd. Er was in het jaar daarvoor een noodlokaal naast de school geplaatst voor remedial teaching. Door de groei van het aantal leerlingen werd dit lokaal ook als klaslokaal ingericht. Eind jaren ‘80 werd besloten om de Tarcisiusschool te sluiten en werden de eerste vier groepen van die school naar de Petrusschool verplaatst. In 1990 heeft groep 8 van de Tarcisiusschool onder leiding van meester Wim Zwarthoed nog les gekregen in het noodlokaal.

In 1996 vond de tweede grote verbouwing van de school plaats. Er werden 3 lokalen en een speellokaal aan de school toegevoegd. Daarbij werd de ingang en koffiekamer vergroot. Een grote buitenberging voor het speelmateriaal van de  kleuters maakten het plaatje compleet.

Met de bouw van het Middengebied was er behoefte aan een grotere school. Toen werd besloten om de Sint Petrusschool verder uit te breiden en er een dubbele school van te maken. In november 2007 is het nieuwe gedeelte van de school in gebruik genomen.

De laatste aanpassingen aan het schoolplein zijn in het schooljaar van 2018-2019  gedaan. We hebben toen een heel nieuw schoolplein gekregen met mooie speeltoestellen voor de kinderen.