Medezeggenschap

De wet primair onderwijs verplicht iedere school tot het aanstellen van een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad vergadert vier keer per jaar over de algehele gang van zaken in de school, het schoolplan, de schoolorganisatie, het vakantierooster, onderhoud van de school en de beoordeling van de inspectie. Iedere beslissing van het schoolbestuur moet eerst langs de medezeggenschapsraad.

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen voor een periode van vier jaar. Om de twee jaar treedt de helft van de leden af en krijgen ouders en leerkrachten de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen. Uiteraard kunnen leden weer herkozen worden, waardoor ze langer dan vier jaar zitting nemen in de medezeggenschapsraad.

Naast de medezeggenschapsraad is er een Volendam een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad werkt overkoepelend voor de verschillende scholen. In deze GMR zitten twee afgevaardigden van iedere school.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

Namens de ouders:

Jim Kras
Deborah Voorthuijzen
Laura Steur (voorzitter)
Margreth Klouwer
 

Namens de leerkrachten:

Marjolein Bootsman
Ingrid de Does
Anja Zwarthoed 
Marga Tol (secretaris)

Ouderraad

De ouderraad van de Petrusschool vergadert vier keer per jaar en bestaat uit een groep ouders. Deze ouders vertegenwoordigen alle ouders van de school en ondersteunen de leerkrachten waar dat nodig is. Ze helpen actief mee bij evenementen zoals de organisatie van de schoolfoto’s, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Verkeersexamen, de afscheidsavond in groep 8 en de activiteiten in de laatste schoolweek.

De ouderraad van de Sint Petrusschool onder andere bestaat uit:

Deborah Voorthuijzen (voorzitter)
Denny Sier (secretaris)
Wendy Koning (penningmeester)

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten