Visie

Wij vinden het heel belangrijk dat een kind kan groeien en zich maximaal kan ontwikkelen dankzij onze lessen. Kinderen ontvangen tijdens hun verblijf op de Sint Petrusschool minimaal 7520 uur onderwijs. Het is dus heel belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt op onze school. Binnen de mogelijkheden van het kind proberen we hem of haar te laten groeien en uit te dagen. Zo proberen we het maximale uit het kind te halen.

Naast de basisvaardigheden zoals taal en rekenen etc. werken we ook aan vaardigheden zoals:

 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfredzaamheid
 • Probleemoplossend vermogen
 • Samenwerken
 • Omgaan met anderen
 • Samenwerken
 • Persoonlijke ontwikkeling

Dit zijn belangrijke punten waardoor kinderen uitgroeien tot actieve burgers. Natuurlijk besteden we daarnaast veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Kernwaarden

De kernwaarden van onze school zijn:

 • Wij zorgen voor rust, regelmaat en persoonlijke aandacht.
 • Wij creëren een veilig schoolklimaat.
 • Wij zorgen voor een positieve betrokkenheid.
 • Wij zorgen voor zichtbaar lerende kinderen.
 • Wij zorgen dat leren leren samen tot stand komt.

Rust en regelmaat

Rust en regelmaat zijn heel belangrijk voor kinderen. Structureel werken zorgt ervoor dat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Dit zorgt voor een vertrouwd gevoel waardoor kinderen gemakkelijker leren.

Veilige omgeving

Iedereen moet zich veilig voelen bij ons op school. Een veilig schoolklimaat is van groot belang. Wanneer een kind zich veilig en vertrouwd voelt kan het zich goed concentreren en is de stap om hulp te vragen klein. Kinderen weten dat ze alles aan ons kunnen vragen en dat wij hun helpen waar dat nodig is.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van ouders en leerlingen is belangrijk voor een goede sfeer op school. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom en thuis voelt. De betrokkenheid is ook belangrijk bij activiteiten op school waarbij de hulp van ouders onmisbaar kan zijn.

Samen leren leren

Op school zijn we samen en samen kunnen we meer. Door elkaar te helpen leren we samen meer. Leerkrachten leren van de kinderen, zoals de kinderen van leerkrachten leren. Deze basis zorgt ervoor dat we goed naar elkaar luisteren en respectvol met elkaar omgaan.