Home / Onze school / Overblijf

Overblijf


Sinds 2002 biedt onze school de mogelijkheid om uw kinderen tussen de middag te laten overblijven. De opvang wordt geregeld door vaste overblijfkrachten. Eén overblijfkracht heeft nooit meer dan 8 kinderen onder haar hoede, er is dus altijd voldoende begeleiding. De ‘overblijfmoeders’ verzorgen de opvang elke dag (behalve woensdag) tussen 12.00 en 13.00 uur.

Tijdens de overblijf wordt erop toegezien dat de kinderen hun meegebrachte broodje opeten. Daarna is er tijd om te spelen, waarbij de overblijfkrachten toezien op een veilige speelomgeving.

De kosten voor de overblijf bedragen € 1,50 per keer. Omdat we liever geen dagelijkse betalingen met klein losgeld afhandelen, werken we met het strippenkaartsysteem. U betaalt in één keer vooruit voor 10x of voor 20x. Contant per keer betalen is overigens wel mogelijk. Geld voor een strippenkaart of voor één dag overblijf nemen kinderen doorgaans mee in hun trommeltje. 

Ouders die hier gebruik van willen  maken dienen hun kind zelf te registreren via webpagina http://www.mijntso.nl/petrus (Let op: met uw telefoon kunt u niet registreren, doe dat met een ander apparaat). Het systeem vraagt om een schoolcode en voor de Petrusschool is dat: 12TDSwa3. Het is verstandig om uw kind gelijk te registreren, zodat u dit niet meer hoeft te doen als uw kind er onverwachts gebruik van wil maken.  Om uw kind te laten overblijven is aan- en afmelding voor de overblijfdag via de website vereist. Op grond van het aantal aanmeldingen wordt namelijk het juiste aantal overblijfkrachten opgeroepen.

Gezien de complete, vaste groep begeleiders zijn er op dit moment geen vaste overblijfkrachten nodig. Ouders die extra handen willen bieden tussen 12.00 en 13.00 uur zijn wel altijd welkom.

Voor alle vragen, opmerkingen en klachten over de overblijf kunt u zich richten tot mevrouw Gerda Veerman, tel: 350152 of 06-21685706

Bovenschools Overblijfreglement