Welkom


Welkom op de website van de St. Petrusschool.

Via onderstaande links kunnen ouders direct door naar verschillende webomgevingen die met onze school samenwerken:  
Overblijf mijn tso Petrus
Ouderportaal Parnassys
Verlof aanvragen
Parro
Teamviewer
Vragen en Antwoorden over Corona-periode op de Petrusschool