Home / Meer info / Corona Vragen en Antwoorden

Corona Vragen en Antwoorden


Versie 19 mei:
Op 19 mei is aangepast:
Hoe zit het met CITO-toetsen en rapport?
Dit schooljaar komt er geen rapport meer. Er zijn te weinig methodetoetsen afgenomen om een zinvol rapport samen te stellen. Bovendien hebben we besloten om onze beperkte onderwijstijd nu niet te gaan besteden aan CITO-toetsen, dus ook die ontbreken. Het rapport wordt vervangen door een 10-minutengesprek. Vanaf juni kunnen leerkrachten en ouders in overleg bepalen of dat via Teams gedaan wordt of fysiek in de school. Daarvoor neemt de leerkracht contact met u op.Op 14 mei is dit toegevoegd:
Gaat het kamp van groep 8 en de afscheidsavond door? 
Het kamp, de afscheidsavond en ook de schoolreisjes zijn geannuleerd. Ook na de presentatie van de Minister-president van het het spoorboekje met versoepelingen is SKOV-breed besloten dat in deze tijd van pandemie en de beperkingen die daarbij horen geen bijeenkomsten te organiseren. Bovendien laten de maximum aantallen personen geen afscheidsavonden toe. De leerkrachten van de groepen 8 organiseren, binnen de mogelijkheden, een onvergetelijk afscheid dat recht gaat doen aan deze bijzondere mijlpaal in het leven van een kind.  

Gaat de 2e Meivakantie door?
Ja, die gaat door. Met Hemelvaart hebben we donderdag en vrijdag vrij. En ook van 1 juni t/m 5 juni zit de school dicht.  

Nu, op 14 mei, willen we nog een keer benadrukken:
Wanneer mag mijn kind niet naar school komen?
Kinderen blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen weer naar school. Kinderen blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.
Dit is heel belangrijk. Mocht u uw kind naar school brengen terwijl het verkouden is zullen we u bellen om u te vragen het kind weer op te halen.
Als uw kind last heeft van hooikoorts en daarom verkoudheidsklachten vertoond is het belangrijk dat u contact opneemt met de juf/meester om dat uit te leggen. Dan mag uw kind wel naar school. Neem geen risico, bij twijfel vragen we u het kind thuis te laten.

Wat zijn de schooltijden?
De schooltijden zullen van 8:30 tot 14:00 zijn. Een continurooster dat ervoor zorgt dat er geen Overblijf nodig is en het aantal breng- en haalmomenten beperkt is.
 
Mag ik als ouder in het schoolgebouw komen?
Nee, het aantal volwassenen in de school wordt zoveel mogelijk beperkt. Ouders mogen ook niet op het plein komen. Voor schooltijd staan de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 op een vaste plaats op het plein klaar. Na schooltijd brengen de leerkrachten de kinderen naar deze plek.
  • Groep 1/ 2 A: Heuvel met boom
  • Groep 1/ 2 B: Zandbak
  • Groep 1/ 2 C: Schommel
  • Groep 1/ 2 D: Klimrek (naast de ingang)
  • Groep 3 A: Voetbalveld
  • Groep 3 B: Glijbaan (speeltoestel)
 
Is er een vaste ingang en/of uitgang voor mijn kind?
De groepen 1 t/m 3 gebruiken dus de bovenstaande plekken. De overige groepen gaan door de gebruikelijke ingang voor hun klas naar binnen en buiten.
 
Gaan alle kinderen tegelijk naar school en naar huis?
De kinderen gaan allemaal tegelijk naar school en naar huis. Waarbij de kinderen onder worden verdeeld over de verschillende ingangen.
 
Mogen kinderen onderling ruilen van subgroep?
Dit is niet de bedoeling. Kom je echter in de knel met uw werk dan is het toegestaan om onderling te ruilen. Is het gelukt? Stuur dan een bericht naar de groepsleerkracht.
 
Moeten de kinderen een lunchpakketje meenemen?
Ja, de kinderen nemen een tussendoortje mee voor de ochtend en ze nemen een lunchpakketje mee voor 12:00 uur. Dan eten de kinderen in de klas, samen met de leerkracht.
 
 
Moet mijn kind op school 1,5 meter afstand houden van andere kinderen?
Nee, tussen kinderen hoeft geen 1.5 meter afstand worden bewaard.
 
Moet mijn kind op school 1,5 meter afstand houden van leerkrachten en andere volwassenen?
Ja, tussen leerlingen en leerkrachten (en andere personeelsleden) moet zoveel mogelijk 1.5 meter afstand worden bewaard. (Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Zo is het in de praktijk onmogelijk om kleuters te verbieden op schoot van de meester of de juf te klimmen, en is het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel lastig om afstand te houden.)
 
Zijn alle leerkrachten gezond?
Ja, alle leerkrachten op school zijn gezond en houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Die zijn streng. Dat betekent dat een leerkracht die snotterig is niet mag lesgeven, totdat deze getest is. Omdat er een groot gebrek is aan invallers kan het voorkomen dat uw kind toch weer vervalt in thuiswerk. We hanteren het gebruikelijke beleid dat wanneer er een klas naar huis wordt gestuurd dat in eerste instantie een bovenbouw-klas zal zijn. Dat geeft de minste druk op de thuissituatie. Vanzelfsprekend proberen we dat te voorkomen.
 
Wordt er extra schoon gemaakt?
Ja, er wordt extra schoongemaakt. Onze schoonmaaksters zijn al kanjers en nu nemen ze bepaalde oppervlakten nog extra mee, denk aan deurklinken en kraandoppen. Ieder kind wast de handen bij binnenkomst met zeep en droogt af met papieren handdoekjes. Tafels worden dagelijks met oppervlaktespray schoongemaakt.  
 
Gaan alle kinderen over naar het volgende schooljaar?
In principe gaan alle kinderen over. Mochten er twijfels zijn dan zijn deze al eerder met u besproken en is de coronacrisis niet van beslissende invloed.
 
Heeft mijn kind leerachterstand opgelopen tijdens de schoolsluiting?
Wij spreken niet van achterstanden. Een kind kan niet achterlopen op zijn/haar eigen ontwikkeling. Wel zullen de verschillen in de klas zijn toegenomen. We gaan de beginsituatie opnieuw bekijken en we gaan daar weer op aan proberen te sluiten. We zijn nu zo’n 150 lesuren gesloten geweest. Op de hele schoolloopbaan van een kind is dat 2%. Bovendien hebben we nog thuisonderwijs geboden. Het verlies aan lestijd is dus iets meer dan 1%....
 
Zijn de kinderen met hemelvaart vrij? Donderdag/vrijdag
Ja, de kinderen zijn met hemelvaart vrij.
 
Gaat de 2e meivakantie door?
Die gaat door. 
 
Welke vakken krijgen aandacht in de beperkte lestijd die er is?
We beperken ons aanbod op de basisvakken (rekenen, taal, spelling en –begrijpend- lezen) en we sluiten aan  op waar de leerlingen gebleven zijn.
Heel belangrijk is het sociale contact. Kinderen hebben misschien best wat sociale dingen gemist. Sommige kinderen hebben vervelende dingen meegemaakt en ze hebben hun klasgenoten weken niet gezien. Dat zijn zaken die we de eerste weken heel belangrijk vinden.
 
Wanneer mag mijn kind niet naar school komen?
Kinderen blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen weer naar school. Kinderen blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.
Dit is heel belangrijk. Mocht u uw kind naar school brengen terwijl het verkouden is zullen we u bellen om u te vragen het kind weer op te halen.
Als uw kind last heeft van hooikoorts en daarom verkoudheidsklachten vertoond is het belangrijk dat u contact opneemt met de juf/meester om dat uit te leggen. Dan mag uw kind wel naar school. Neem geen risico, bij twijfel vragen we u het kind thuis te laten.
 
Is er nog thuisonderwijs?
Nee, niet meer in de huidige vorm. Op de lesdagen krijgt uw kind les. Op die dag wordt er ook wat huiswerk mee gegeven voor de overige dagen. Het is onze bedoeling om dan beheerste stof mee te geven, zodat er weinig tot geen vragen zullen zijn.
 
Mag mijn kind nog contact opnemen met de leerkracht tijdens het huiswerk?
Ons doel is om het aantal vragen te beperken. De vragen mogen worden bewaard tot de eerstvolgende lesdag. De leerkracht is niet beschikbaar voor vragen. Die geeft immers les.
 
Ik heb een vitaal beroep. Is er nog opvang mogelijk?
De kinderen sluiten dan op de andere dagen aan in de eigen klas. Voor de woensdag wordt opvang geregeld op school. Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een mailtje naar Saskia Delforterie saskiadelforterie@sintpetrus-school.nl of naar William Zwarthoed via info@sintpetrus-school.nl
De opvang op woensdag duurt tot 11:30 uur. De opvang op de andere dagen tot 14:00 uur. Voor naschoolse opvang neemt u contact op met Berend Botje of Majest.
 
Mijn kind is net jarig geweest of is binnenkort jarig, mag hij/zij uitdelen op school?
Ja, dat mag. Alleen voorverpakte traktaties zoals chips en ijs.
 
Wordt er gegymd en gezwommen?
Nee, er mag alleen in de buitenlucht gesport worden.
 
Welke vakanties en vrije dagen komen er snel aan?
Maandag 4 mei t/m vrijdag 8 mei                     Thuisonderwijs
Dinsdag 5 mei                                                            Vrije dag
Donderdag en vrijdag 21 en 22 mei                  Hemelvaart; kinderen vrij