Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Het SKO Volendam is een katholieke stichting voor primair- en voortgezetonderwijs, met negen basisscholen en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Voor onze basisscholen zijn wij op zoek naar bevlogen vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Wij willen het bewegingsonderwijs op de basisscholen naar een hoger plan tillen en daarvoor hebben wij de inzet en expertise van vakleerkrachten nodig. Als vakleerkracht bewegingsonderwijs ben jij verantwoordelijk voor het verbeteren van de belangrijkste bewegings- en spelvormen zodat kinderen enthousiast worden om meer te bewegen en te sporten. 

Lees hier meer over het project Beter Bewegen Kansrijk voor Kinderen


Jouw kwaliteiten

Jij bent een vakleerkracht bewegingsonderwijs die voldoet aan de volgende kwaliteiten:

 • In het bezit is van een eerste graads bevoegdheid (ALO, akte MO-P).
 • Flexibel is en op meerdere scholen willen werken.
 • Kundig en bevlogen is en de kinderen van onze basisscholen mooie leerkansen biedt.
 • Het geven inspirerende, uitdagende en gedifferentieerde lessen bewegingsonderwijs.
 • De ontwikkeling van kinderen goed kan volgen m.b.v. een leerlingvolgsysteem en in staat is passende leerhulp en activiteiten op niveau aan te bieden.
 • Het stimuleren van kinderen om zelfstandig in groepjes aan beweegactiviteiten deel te nemen.
 • De kinderen leren samen te spelen en het bewegen ook samen te regelen.
 • Werken aan een doorgaande lijn binnen de basisschool vanuit een goed onderbouwd programma (methode).
 • De groepsleerkrachten ondersteunen bij het geven van lessen.
 • Zorgen voor samenhang en afstemming met het naschoolse aanbod.
 • Aan de slag gaan met de doorgaande leerlijnen van primair- naar voortgezet onderwijs.

SKO Volendam

SKO Volendam is een katholieke stichting voor primair en voortgezet onderwijs met negen basisscholen en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (Don Bosco College). Alle scholen van de stichting liggen in Volendam. Iedere school heeft een eigen directeur die verantwoordelijk is voor de eigen school.

De Bovenschools Manager primair onderwijs geeft leiding aan de directeuren van de basisscholen. De rector en conrector geven leiding aan de brede scholengemeenschap samen met de afdelingsleiders Voortgezet Onderwijs. SKO Volendam heeft een Toezichthoudend bestuur (one-tier model) met een Uitvoerend Bestuurder die eindverantwoordelijk is voor de gehele stichting.

De lessen bewegingsonderwijs op de basisscholen worden door de groepsleerkrachten zelf gegeven. Alle leerkrachten beschikken over de juiste diploma’s. Op het Don Bosco College worden alle lessen gegeven door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Er is een grote vaksectie werkzaam op het DBC.

De negen basisscholen van de SKO Volendam hebben samengewerkt aan een ‘Koersplan Primair Onderwijs’ waarin een toekomstgerichte koers beschreven staat. Elke school heeft deze koers vertaald naar het eigen schoolplan tot en met 2023. Vanaf dit cursusjaar hebben de scholen een gezamenlijke ambitie om bewegingsonderwijs op een hoger plan te tillen. Het projectplan Beter Bewegen Kansrijk voor Kinderen is hiervoor opgesteld en kent de komende vier jaar drie speerpunten:

A. Kwaliteit voorop
B. Kansrijke samenwerking
C. Doorgaande lijn van 4- tot 18 jaar

De inzet en expertise van de nieuw aan te stellen vakleerkrachten is een belangrijke en onmisbare motor in dit project.

Jouw opdracht

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld al op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim bewegingsrepertoire opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden.

Kinderen leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken en jongleren en stoeispelen. Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoensgebonden bewegingsactiviteiten. De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen.

Het is eigen aan bewegen dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.

Arbeidsvoorwaarden

Er is in totaal 2 FTE beschikbaar waarbij wij de volgende voorwaarden bieden:

 • Salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs.
 • Een tijdelijke benoeming voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
 • Enthousiaste en betrokken collega’s.
 • Een nog op te zetten (kleine) vakgroep.
 • Ambitieuze plannen met meerdere samenwerkingspartners waaronder de Sportkoepel en de gemeente Edam-Volendam, gericht op Talentontwikkeling en sportieve vrije tijdsbesteding.

Spreekt deze vacature je aan?

Ben jij de vakleerkracht die wij zoeken en wil je graag in Volendam een rol van betekenis spelen?

Stuur dan zo spoedig mogelijk je CV en korte motivatie aan: secretariaat@deskov.nl Graag in je brief vermelden hoeveel dagen je bij ons wilt werken. In totaal is ongeveer 2 FTE beschikbaar. Eventuele vragen kun je ook via het secretariaat stellen.