Onderwijs tijdens de 2e lockdown

18 december 2020
Onderwijs tijdens de 2e lockdown

Beste ouders/ verzorgers,

Afgelopen maandag zijn we nogal overvallen door het bericht dat de scholen weer moeten sluiten…We zagen dit voor de basisscholen niet aankomen. De eerste reacties waren dan ook vol ongeloof. Tegelijkertijd is er ook begrip voor de landelijke lockdown gezien de oplopende besmettingen en de druk op de zorg op dit moment. Inmiddels hebben de kinderen vervroegde kerstvakantie en bereiden de scholen zich deze dagen voor op het thuisonderwijs-op-afstand vanaf 4 januari 2021. Wederom doen wij een beroep op u allen om de kinderen thuis zo goed mogelijk te begeleiden bij het werk. Wij hopen dat deze periode van korte duur zal zijn.

Noodopvang onder- en na schooltijd
• Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen tijdens schooltijden op school terecht. Wij hopen dat ouders daar alleen gebruik van maken als er geen andere oplossing voorhanden is. Dit geeft onze leerkrachten de mogelijkheid zich volledig te richten op het thuisonderwijs-op-afstand;
• We hanteren de lijst van het RIVM met de cruciale beroepen, alle scholen hebben inmiddels een inventarisatie gemaakt. Een overzicht van cruciale beroepen vindt u hier.
• Kinderen in kwetsbare situaties kunnen in specifieke gevallen ook op school terecht. De school zelf bepaalt in overleg met de ouders wanneer dit nodig is;
• Buiten de schooltijden kan gebruik gemaakt worden van Kinderopvang door kinderen van ouders met een cruciaal beroep mits er al een contract is. De Kinderopvang communiceert hier zelf over.

Onderwijs op afstand
Onze scholen hebben tijdens de eerste lockdown al veel ervaring opgedaan met ‘onderwijs op afstand’. De opzet daarvan is weer doorgenomen en positieve ervaringen van destijds worden benut. De scholen-leerkrachten communiceren zelf over het thuiswerk-aanbod. Laten we er met elkaar het beste van maken!

Eerst kerstvakantie…
Aan het eind van het bewogen jaar 2020 staan we eerst aan het begin van een welverdiende kerstvakantie. Veel dank voor al uw inspanningen het afgelopen jaar!
Ook de komende feestdagen vragen om een andere manier van samenzijn en gezelligheid met elkaar. Wij wensen u allen fijne weken toe met vooral flexibiliteit, optimisme en geduld. En bovenal een warm samenzijn al is het op afstand.

Met een hartelijke groet,

Namens de directeuren en het bestuur van SKO Volendam,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs