Bericht aan ouders ivm Coronavirus 12 maart 2020

12 maart 2020
Bericht aan ouders ivm Coronavirus 12 maart 2020

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de persconferentie die premier Rutte zojuist heeft gegeven willen we u het volgende laten weten:

 • We begrijpen dat u bezorgd bent over de verspreiding van het virus en de mogelijke gevolgen voor u zelf, uw gezin en uw omgeving; Deze zorg delen wij;
 • Wij volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet. Wij werken hierin nauw samen met het RIVM en partners in onze regio; zoals de GGD. Mochten er maatregelen genomen moeten worden op de school van uw kind dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld;
 • We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD;
 • Op de sites https://www.rivm.nl en https://www.ggdzw.nl staan concrete richtlijnen, maatregelen en adviezen;
 • De GGD voert bij patiënten die besmet zijn met het coronavirus een contactonderzoek uit. Hierbij wordt in beeld gebracht welke personen mogelijk blootgesteld kunnen zijn geweest aan het virus. De GGD benadert deze mensen zelf. Vervolgens wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in relatie tot kinderen die naar school of naar een kinderdagverblijf gaan;
 • De GGD benadert de school of het kinderdagverblijf wanneer daar aanleiding toe is;
 • De GGD informeert de directie van de school dan over de te nemen maatregelen en stelt informatie beschikbaar die de directie vervolgens aan u door zal geven. Het is dus niet nodig dat u zelf contact opneemt met de GGD.
 • Als kinderen geen klachten hebben, is het niet nodig om kinderen thuis te houden of te weren van school of dagverblijf. Dit geldt ook als zij in een gebied zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld. De GGD volgt hierin de landelijke richtlijn van het RIVM;
 • Vanmiddag heeft premier Rutte aangegeven dat de scholen voor basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs open blijven;
 • Onze scholen blijven conform die richtlijn dan ook open;
 • Voor het sluiten van scholen is (i.v.m. leerplicht) lokaal ook een besluit van de burgemeester nodig. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en hebben daarover ook contact met de burgemeester;
 • Met ingang van vandaag is een calamiteitenteam m.b.t. het Coronavirus samengesteld. Dit team bestaat uit Wilma Tjalsma, Jos Bart, Gré Stavenuiter, Monique de Vries en Margareth Runderkamp;
 • Heeft u vragen over de situatie, overleg dan met de directeur van de school van uw kinderen. Als deze de vragen niet kan beantwoorden kan deze zich richten tot de leden van het calamiteitenteam;
 • Het calamiteitenteam heeft nauw contact met de directeuren;
 • Een ieder wordt geacht de reeds bekende hygiënemaatregelen na te leven en de adviezen zoals die vanmiddag in de persconferentie van premier Rutte zijn gegeven, op te volgen;
 • Op dit moment worden allerhande activiteiten waarbij meer dan 100 personen aanwezig zouden zijn, tot en met 31 maart afgelast, zo ook de Vormselvieringen;
 • Berichten die vandaag verspreid zijn over Coronagevallen op het DBC zijn onjuist en vallen onder de categorie “fake news”.

De situatie verandert snel. We raden u daarom aan om voor actuele informatie regelmatig de website van GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl) te raadplegen én de sites van het RIVM en de rijksoverheid. Daar vindt u de meest actuele antwoorden op veel gestelde vragen. (www.RIVM.nl, www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Ook is inmiddels een landelijk informatienummer bekend: 0800 -1351.

Als de situatie daarom vraagt informeren we u opnieuw.

Margareth Runderkamp en Wilma Tjalsma