Jaarplan Petrusschool 2020-2021

Beste ouders,

De leerkrachten en directie van de school maken ieder jaar, in overleg met de Medezeggenschapsraad en op basis van het Schoolplan, een Jaarplan. Daarin beschrijven we o.a. onze ontwikkelplannen van het volgende schooljaar.

Het Jaarplan is geschreven met de leerkrachten als eerste doelgroep. U leest dus hier en daar jargon en afkortingen. Het Jaarplan geeft u echter wel een gedegen indruk van onze ambities over hoe we het onderwijs voor uw kind willen verbeteren.